icon_widget_image ul. Kościelna 65 | 47-364 Komorniki icon_widget_image +48 576 422 433 icon_widget_image biuro@gspservices.pl
Image Alt
GSP SERVICES

Bezpieczeństwo wybuchowe – ATEX

Przygotowanie rzetelnych analiz z punktu widzenia wybuchowości pyłów, gazów oraz par przy udziale eksperta sądowego (akredytowanego eksperta).

Bezpieczeństwo wybuchowe – ATEX

Dokumentacje ATEX, ppoż. oraz dyrektywy maszynowe

Postaw na bezpieczeństwo swojej firmy z GSP Services!

Wypadki, pożary lub wybuchy związane z niesprawnie działającymi maszynami albo instalacjami na hali produkcyjnej mogą być tragiczne w skutkach.

Odpowiednie zabezpieczenie obiektu jest jednak skomplikowane zarówno ze strony technicznej, jak i prawnej. Lepiej zaufać fachowcom, którzy kompleksowo zajmą się zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwybuchowych i maszynowych.

Współpraca z GSP Services daje Ci pewność:

 • wyboru rozwiązań optymalnych dla Twojej firmy pod względem finansowym, prawnym i technologicznym;
 • zgodności procesów produkcyjnych i charakterystyki budynku z aktualnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i przeciwwybuchowymi;
 • pełnej kontroli nad wszystkimi aspektami bezpieczeństwa pracy (w tym szkolenia pracowników);
 • przejrzystości dokumentacji zgodnej z wymogami instytucji kontrolnych.

Dysponujemy pokaźnym zapleczem technologicznym i pracowniczym, dzięki czemu możemy wykonać wszystkie prace nawet w trudnych warunkach – niezależnie od branży, rodzaju produkcji i przeszkód architektonicznych w hali. Instalacje i zabezpieczenia wymagane przez przepisy ppoż. oraz ATEX możesz więc wdrożyć bez konieczności kosztownej modernizacji hali.

Kompleksowa obsługa stref ATEX – zarządzanie bezpieczeństwem wybuchowym

Ciągłe modyfikacje przepisów prawa sprawiają, że nie każdy przedsiębiorca wie, jaki kształt mają aktualne przepisy, co podlega pod ATEX i w jaki sposób należy spełnić wynikające z dyrektyw unijnych normy. Jeśli dotyczy to także Ciebie, zaufaj naszym specjalistom oraz współpracującemu z nami ekspertowi sądowemu.

Do naszej oferty dotyczącej obsługi stref ATEX należy:

 • przygotowanie analizy ryzyka;
 • ocena dokumentacji pod kątem zgodności z normami;
 • audyty bezpieczeństwa wybuchowego;
 • wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem;
 • opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW);
 • opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW),
 • opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW),
 • wykonanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
 • wsparcie i doradztwo przy realizacji nowych projektów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego.

Wykonujemy także laboratoryjne badanie parametrów wybuchowości pyłów, gazów i cieczy, w tym analizę sitową pyłu, dolną granicę termograwimetryczną, temperatury i energię zapłony czy konstantę wybuchowości.

Dyrektywy maszynowe – sprawny i bezpieczny park maszynowy

Bezpieczeństwo pracy oraz właściwa eksploatacja (a przez to i długa żywotność) maszyn zależą również od zgodności ich produkcji oraz modernizacji z procedurami określonymi w przepisach unijnych.

Zajmujemy się całym w tym procesem. W ramach współpracy wykonujemy czynności takie jak:

 • ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej maszyn, pozwalającej na wystawienie deklaracji zgodności WE oraz oznakowanie znakiem CE;
 • ocena ryzyka dla maszyny lub zespołu maszyn;
 • opracowanie instrukcji obsługi maszyn (maszyny nowe, używane);
 • doradztwo w zakresie modyfikacji i modernizacji maszyn i zespołów maszyn w aspekcie spełniania obowiązujących dyrektyw;
 • przejęcie odpowiedzialności za producenta w zakresie certyfikacji maszyn i urządzeń;
 • wsparcie producentów i użytkowników przy wprowadzaniu maszyn do obrotu;
 • opieka prawna i merytoryczna w przypadku niepożądanych zdarzeń i wypadków;
 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy;
 • dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych według obowiązujących aktów prawnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytania? Skontaktuj się z nami – wyjaśnimy Ci wszystkie szczegóły oferty i nakreślimy ramy naszej współpracy.

Najlepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Proponowane przez nas kompleksowe systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych umożliwiają szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego i skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Gwarantuje to największe bezpieczeństwo pracowników i zabezpieczenie mienia przed doszczętnym zniszczeniem.

Wykonujemy:

 • mgłowe systemy gaśnicze;
 • systemy oddymiania,
 • systemy sygnalizacji pożaru;
 • systemy wykrywania i gaszenia iskier;
 • pompownie przeciwpożarowe i instrukcje tryskaczowe;
 • klapy, bramy i drzwi przeciwpożarowe,
 • oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że sam montaż odpowiednich systemów nie zapewni Ci maksymalnego bezpieczeństwa. Dlatego w GSP Service zapewniamy Ci pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zlecenia – począwszy od jego zaprojektowania i wykonania analizy ryzyka, poprzez integrację z systemami bezpieczeństwa obiektu, aż po opiekę serwisową.

Masz pytania? Zadzwoń +48 576 422 433

lub wyślij wiadomość! Chętnie odpowiemy.

  Nazwa *

  E-mail *

  Telefon

  Wiadomość

  dokumentacja atex

  Project Info