icon_widget_image ul. Kościelna 65 | 47-364 Komorniki icon_widget_image +48 576 422 433 icon_widget_image biuro@gspservices.pl
Image Alt
GSP SERVICES

Bezpieczeństwo wybuchowe

Przygotowanie rzetelnych analiz z punktu widzenia wybuchowości pyłów, gazów oraz par przy udziale eksperta sądowego (akredytowanego eksperta).

Bezpieczeństwo wybuchowe

Kompleksowa obsługa

Przygotowanie analizy ryzyka zgodnie z normami europejskimi oraz ocena dokumentacji z punktu widzenia jej poprawności

Przeprowadzenie cyklicznych szkoleń i seminariów z zakresu ATEX łącznie z wydaniem certyfikatu/ oświadczenia o uczestnictwie, a także prowadzenie regularnych kursów w firmach na podstawie określonych wymogów.

Wsparcie w zakresie wdrażania postanowień DZPW wraz z przygotowaniem dokumentacji spełniających wymagania instytucji kontrolnych.

Dział ATEX:

 • audyty bezpieczeństwa wybuchowego,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem,
 • ocena dokumentacji projektowej pod kątem ryzyka wybuchu,
 • ocena zagrożenia wybuchem,
 • opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW),
 • opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW),
 • opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW),
 • badanie parametrów zapalności i wybuchowości pyłów, gazów i cieczy,
 • szkolenia ATEX dla Producentów i Użytkowników,
 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe,
 • wsparcie i doradztwo przy realizacji nowych projektów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego.

Usługi laboratoryjne:

 • analiza sitowa pyłu,
 • analiza termograwimetryczna,
 • dolna granica wybuchowości,
 • graniczne stężenie tlenu,
 • temperatury zapłonu,
 • minimalna energia zapłonu,
 • maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu,
 • maksymalne ciśnienie wybuchu,
 • konstanta wybuchowości,
 • badanie warstwy osadu pyłu.

Masz pytania? Zadzwoń +48 576 422 433

lub wyślij wiadomość! Chętnie odpowiemy.

  Nazwa *

  E-mail *

  Telefon

  Wiadomość

  Obliczenia wytrzymałościowe dla:

  • urządzeń,
  • instalacji,
  • konstrukcji stalowych,
  • konstrukcji stalowo – betonowych.

  Project Info