icon_widget_image ul. Kościelna 65 | 47-364 Komorniki icon_widget_image +48 576 422 433 icon_widget_image biuro@gspservices.pl
Image Alt
GSP SERVICES

Inżynieria przemysłowa

Realizujemy działania z zakresu inżynierii dla różnego rodzaju zakładów przemysłowych.

Inżynieria przemysłowa

Bezpieczeństwo procesowe

Przy realizacji powierzonych nam zadań starannie dobieramy jak najlepsze rozwiązania zgodne z kryteriami ustalonymi przez klienta, uwarunkowaniem terenu oraz koncepcją wytworzenia najbezpieczniejszych i najkorzystniejszych ekonomicznie i efektywnie warunków do pracy.

Dzięki posiadaniu własnego parku maszynowego jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać różne podzespoły zgodne z indywidualnymi życzeniami klienta przy jednoczesnej gwarancji najkrótszego czasu naprawy sprzętu.

Dział Maszynowy:

 • Dyrektywa Maszynowa – prowadzenie procedur związanych z wymaganiami zasadniczymi przy produkcji i modernizacji maszyn,
 • ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej maszyn, pozwalającej na wystawienie deklaracji zgodności WE oraz oznakowanie znakiem CE,
 • ocena ryzyka dla maszyny lub zespołu maszyn,
 • opracowanie instrukcji obsługi maszyn (maszyny nowe, używane),
 • doradztwo w zakresie modyfikacji i modernizacji maszyn i zespołów maszyn w aspekcie spełniania obowiązujących Dyrektyw,
 • przejęcie odpowiedzialności za producenta w zakresie certyfikacji maszyn i urządzeń,
 • wsparcie producentów i użytkowników przy wprowadzaniu maszyn do obrotu,
 • opieka prawna i merytoryczna w przypadku niepożądanych zdarzeń i wypadków,
 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
  i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
 • dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych według obowiązujących aktów prawnych.

Project Info