icon_widget_image ul. Kościelna 65 | 47-364 Komorniki icon_widget_image +48 576 422 433 icon_widget_image biuro@gspservices.pl
Image Alt
GSP SERVICES

Bezpieczeństwo maszynowe – dyrektywy maszynowe

Ocena ryzyka i weryfikacja dokumentacji technicznej maszyn, pozwalającej na wystawienie deklaracji zgodności WE oraz oznakowanie znakiem CE.

Bezpieczeństwo maszynowe – dyrektywy maszynowe

Dyrektywy maszynowe – sprawny i bezpieczny park maszynowy

Bezpieczeństwo pracy oraz właściwa eksploatacja (a przez to i długa żywotność) maszyn zależą również od zgodności ich produkcji oraz modernizacji z procedurami określonymi w przepisach unijnych.

Zajmujemy się całym w tym procesem. W ramach współpracy wykonujemy czynności takie jak:

 • ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej maszyn, pozwalającej na wystawienie deklaracji zgodności WE oraz oznakowanie znakiem CE;
 • ocena ryzyka dla maszyny lub zespołu maszyn;
 • opracowanie instrukcji obsługi maszyn (maszyny nowe, używane);
 • doradztwo w zakresie modyfikacji i modernizacji maszyn i zespołów maszyn w aspekcie spełniania obowiązujących dyrektyw;
 • przejęcie odpowiedzialności za producenta w zakresie certyfikacji maszyn i urządzeń;
 • wsparcie producentów i użytkowników przy wprowadzaniu maszyn do obrotu;
 • opieka prawna i merytoryczna w przypadku niepożądanych zdarzeń i wypadków;
 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy;
 • dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych według obowiązujących aktów prawnych.
 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyny (DTR)
 • dokumentacja technologiczna
 • dokumentacje techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytania? Skontaktuj się z nami – wyjaśnimy Ci wszystkie szczegóły oferty i nakreślimy ramy naszej współpracy.

Masz pytania? Zadzwoń +48 576 422 433

lub wyślij wiadomość! Chętnie odpowiemy.

Napisz do nas

Wybierz temat, w którym możemy Tobie pomóc:

 • oznaczenia CE
 • oznakowanie CE
 • dyrektywa maszynowa
 • deklaracja zgodności CE
 • deklaracja zgodności WE
 • dyrektywa maszynowa 2006/42/we
 • dyrektywa WE
 • świadectwo zgodności WE
 • deklaracja zgodności CE
 • ocena zgodności
 • bezpieczeństwo procesów przemysłowych
 • bezpieczeństwo maszyn
 • bezpieczeństwo maszynowe
 • zabezpieczenia maszyn
 • ocena ryzyka dla maszyn
 • pisanie dokumentacji technicznej

Project Info