icon_widget_image ul. Kościelna 65 | 47-364 Komorniki icon_widget_image +48 576 422 433 icon_widget_image biuro@gspservices.pl
Image Alt
GSP SERVICES

Outsourcing

Nasza firma oferuje usługi z zakresu konserwacji maszyn przemysłowych i linii technologicznych wraz z ich właściwą konfiguracją oraz nadzorem nad ich stanem technicznym.

Outsourcing

Kompleksowa obsługa

Z nami znajdziesz wykwalifikowaną kadrę, która zadba o każdy szczegół przy realizacji zleconych zadań. Współpracuj z profesjonalistami – skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.

ATEX

Przygotowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW):

  • ocena substancji niebezpiecznych w ocenionych obiektach,
  • ocena ryzyka,
  • zapobieganie powstawania przestrzeni zagrożonej wybuchem,
  • klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem,
  • propozycje zmian technicznych,
  • propozycje zmian organizacyjnych,
  • ocena źródeł inicjacji,
  • rewizje i aktualizacje dokumentów (DZPW).

Project Info