Przejdź do treści

Bezpieczeństwo wybuchowe - ATEX

Zarządzanie bezpieczeństwem wybuchowym i obsługa stref ATEX 

Atmosfery wybuchowe mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzi i mienia w wielu gałęziach przemysłu. W związku z tym firmy mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i stosowania się do rygorystycznych norm i przepisów dotyczących stref ATEX.

Ciągłe modyfikacje przepisów prawa sprawiają, że nie każdy przedsiębiorca wie, jaki kształt mają aktualne przepisy, co podlega pod ATEX i w jaki sposób należy spełnić wynikające z dyrektyw unijnych normy. Jeśli dotyczy to także Ciebie, zaufaj naszym specjalistom oraz współpracującemu z nami ekspertowi sądowemu.

GSP Engineering Services oferuje kompleksową usługę zarządzania bezpieczeństwem wybuchowym oraz obsługi stref ATEX. Nasz zespół składa się z doświadczonych inżynierów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania takich zadań. 

Bezpieczeństwo wybuchowe - ATEX

Nasze kompleksowe usługi obejmują:

 

Zarządzanie bezpieczeństwem wybuchowym:

Analiza ryzyka wybuchu i ocena zagrożenia
 • Identyfikacja stref zagrożonych wybuchem
 • Klasyfikacja stref ATEX
 • Określenie potencjalnych źródeł zapłonu
Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW):
 • Dokumentacja procedur i środków bezpieczeństwa
 • Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW),
 • Opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW),
 • Instrukcje dla pracowników
 • Plany postępowania w sytuacjach awaryjnych
Szkolenia dla pracowników:
 • Podnoszenie świadomości na temat zagrożeń wybuchowych
 • Prezentacja procedur bezpieczeństwa
 • Instruktaż dotyczący używania sprzętu w strefach ATEX

Obsługa stref ATEX:

Doradztwo w zakresie doboru urządzeń i instalacji:
 • Wybór sprzętu zgodnego z dyrektywą ATEX
 • Ocena zgodności z normami i przepisami
 • Wykonanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
Przeglądy i konserwacja:
 • Regularne kontrole stref ATEX
 • Utrzymanie urządzeń w bezpiecznym stanie
 • Audyty bezpieczeństwa wybuchowego
Pomiary i badania:
 • Badania atmosfery pod kątem potencjalnych zagrożeń
 • Pomiary stężenia gazów i pyłów

Wykonujemy także laboratoryjne badanie parametrów wybuchowości pyłów, gazów i cieczy, w tym analizę sitową pyłu, dolną granicę termograwimetryczną, temperatury i energię zapłony czy konstantę wybuchowości.

Dlaczego warto wybrać GSP Engineering Services?

 • Doświadczenie: Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i obsługi stref ATEX.
 • Fachowość: Nasz zespół składa się z doświadczonych inżynierów i techników z odpowiednimi kwalifikacjami.
 • Kompleksowość: Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty bezpieczeństwa wybuchowego.
 • Indywidualne podejście: Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dopasowując ofertę do jego potrzeb.
 • Gwarancja jakości: Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.

Skontaktuj się z nami!

Korzystając z naszych usług, możesz być pewien, że Twoja firma spełnia wszystkie wymogi prawne i normy bezpieczeństwa, a także oszczędzasz czas i pieniądze na realizacji tych obowiązków. Nie ryzykuj niepotrzebnych kar, strat lub wypadków. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o naszej ofercie.  Zaufaj nam i skorzystaj z naszej oferty. Zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń do nas pod numer  +48 576 422 433, wyślij wiadomość na adres biuro@gspservices.pl lub prześlij formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy Ci naszą ofertę.

GSP Engineering Services - Twój partner w zarządzaniu bezpieczeństwem wybuchowym

Zapytaj o ofertę!